Logické operátory

Fungují podobně jako na vyhledávacích strojích. Různé vyhledávače podporují různou formu zápisu těchto operátorů a my nevíme, která je vaše oblíbená. Proto podporuje Dseznamka všechny :-) Poznámka: AND, OR, NOT nejsou case sensitive. To znamená, že je můžete psát bez ohledu na malá a velká písmena AND, and, And, aND atd., znamená totéž.

Jak to můžete použít ?

Vysvětlíme to na příkladech.

hrad*

Co to udělá: Nalezne všechny záznamy, ve kterých se vyskytují slova začínající na hrad a pokračující libovolnými dalšími znaky. Jako Hrad, hrady, hradby, Hradčany, hradní ap.

Typické použití: k hledání pomocí slovního kořenu. Například auto a auta, můžete jednoduše zapsat aut*.

auto AND kočky

Co to udělá: To znamená všechny záznamy, kde je jak slovo auto, tak i slovo kočky. Ty kde je jen auto nebo jen kočky, nebudou nalezeny.

Ekvivalentní zápisy: auto & kočky; auto && kočky; auto + kočky

aut* AND kočk*

Co to udělá: To znamená inzeráty, kde je obojí, jak slova začínající na aut, tak i slova začínající na kočk

auto OR kočka

Co to udělá: To znamená všechny záznamy, kde je slovo auto nebo slovo kočky. Ty kde jsou obě slova, jsou také nalezeny.

Ekvivalentní zápisy: auto | kočka; auto || kočka

Poznámka: Buďte opatrní při používání tohoto operátoru ve zložitějších výrazech (viz. poslední dva příklady)

pes NOT kočka

Co to udělá: To znamená všechny záznamy, kde je slovo pes, a současně není slovo kočka.

Ekvivalentní zápisy: pes - kočka; pes ! kočka

ufo AND potápění AND obloha NOT kočky OR spears

Co to udělá: Je-li uvedeno více operátorů, vyhodnocují se zleva doprava.
Tohle nalezne dva druhy inzerátů !:
a) které obsahují slovo ufo, potápění, obloha a neosahují kočky, bez ohledu na spears
b) záznamy které obsahují spears. Bez ohledu na ufo, potápění, obloha, kočky

Ekvivalentní zápisy: například: ufo + potápění + obloha - kočky OR spears

ufo AND potápění AND (obloha NOT kočky OR spears)

Co to udělá: Je-li uvedeno více operátorů, vyhodnocují se zleva doprava. Můžete to změnit závorkami, ty se vyhodnotí nejdříve.
Tohle nalezne také dva druhy inzerátů !:
a) obsahující ufo, potápění a obloha ale ne kočky
b) obsahující ufo, potápění a spears

Ekvivalentní zápisy: například: ufo && potápění && (obloha ! kočky || spears)
Ekvivalentní zápisy: například: ufo &potápění & (obloha !kočky |spears)